Norwegian center of excellence to receive ten years of Arctic research funding

1. January 2013

Fire in the Ice newsletter_2013_vol 1

Vi går bredere og dypere

29. December 2012

Nordlys_291212

Ti år er gått – ti nye kommer

20. December 2012

http://www.geoforskning.no/blogg/item/ti-ar-er-gatt-ti-nye-kommer

Isen som brenner

5. December 2012

Nordlys_051212

To nye SFF i geofag

1. December 2012

GEO_desember_2012

140 millioner til forskning på klima i arktiske hav

13. November 2012

Nordlys_131112

To nye geofaglige SFF-sentre

12. November 2012

http://geoforskning.no/nyheter/grunnforskning/289-to-nye-geofaglige-sff-sentre

13 nye fremragende forskningsmiljøer

12. November 2012

http://www.ngu.no/no/Aktuelt/2012/13-nye-fremragende-forskningsmiljoer/

140 millioner til UiT-forskere

12. November 2012

http://www.nordlys.no/Tablet_forside/article6337185.ece

UiT får nytt Senter for fremragende forskning

12. November 2012

http://uit.no/ansatte/organisasjon/nyhetsartikkel?p_document_id=320151&p_dimension_id=88209&p_menu=28723&p_lang=2

Tretten nye sentre for fremragende forskning

9. November 2012

http://www.forskningsradet.no/no/Nyheter/Tretten_nye_sentre_for_fremragende_forskning/1253981443858?lang=no