Newsfeed

21/11/2016

Likestilling i arktiske naturvitenskap

CAGE har oppnådd likestilling blant sine forskere på alle nivåer. Hvordan klarte det arktiske senteret for fremragende forskning å bryte et glasstak innen naturvitenskapene?

Tekst: Maja Sojtaric. Bilder: Torger Grytå.

[…] » read more

News archive