Ansatte

Ledelse

Administrativt ansatte

Forskningsledere

Reservoarer

Undergrunn

Havbunn

Vannsøyle

Paleo-metanhistorie

Pleistocen til i dag

Atmosfære

Forskerskole