Det er uvisst hvordan og i hvilken grad metanutslipp fra gasshydrater påvirker livet på havbunnen.

Seabed

For å studere utviklingen gjennom et endret klima vil vi se nærmere på bakterier, plankton og bentiske organismer og samfunn utvalgte steder. Disse analysene vil bli brukt til å avsløre virkninger av et utvalg miljømessige stressfaktorer på både kort og lang sikt.

Ved hjelp av fjernstyrte undervannsfartøy vil vi kunne gjøre direkte observasjoner og innhente sedimentprøver. På den måten kan vi overvåke temperatur, saltholdighet, oksygeninnhold, pH-verdier og turbiditet i de aktuelle havområdene. Vi vil også utvikle og teste biologisk overvåkningsteknologi som kan indikere reaksjoner på ulike typer hydrokarbonlekkasjer av ulike omfang, og dermed gi oss en økt forståelse for disse reaksjonene.

Om forskningslederen

JoLynn Carroll er en geokjemiker som forsker innen marin geokronologi, bentisk biologi, og klimaforurensning. Hun er professor II ved Institutt for geologi, UiT Norges arktiske universitet, og assisterende direktør ved Akvaplan-niva i Tromsø, et forskningsbasert aksjeselskap som eies av Norsk institutt for vannforskning (NIVA).

JoLynn har en doktorgrad i oseanografi fra University of South Carolina i Columbia, USA, og har også studert innovasjonsledelse ved BI. Hennes forskningsresultater er dokumentert gjennom over 60 publikasjoner, inkludert to bøker.

 

Print Friendly, PDF & Email