Når og hvordan skjedde tidligere tiders metanutslipp fra sedimenter i havbunnen? Var de periodisk over millioner av år, eller oppsto de mer plutselig?

Jochen-Greigite_MS_Fig2

Vi vil utvikle realistiske modelleringsmetoder og igangsette et forskningsprogram dedikert til karbonatskorpe på havbunnen avledet fra metanutslipp i Arktis for å belyse dette. Gjennom dette forventer vi å kunne presentere ny, unik informasjon.

Våre tolkninger av paleo-metanhistorie vil gi alle forskerne ved CAGE et viktig utgangspunkt for videre diskusjoner. Synergien mellom feltstudier og laboratorieanalyser i vår forskningsgruppe vil gjøre oss i stand til å fastsette tidspunktene for fortidens metanutslipp.

Om forskningslederen

Jochen Knies er seniorforsker ved Norges geologiske undersøkelse (NGU). Hans ekspertise er marin geologi og klima langs kontinentalmarginene utenfor Nord-Norge, Barentshavet, Svalbard og Nordishavet.

Jochen har en doktorgrad i marin geologi fra Universitetet i Bremen. Han har tidligere erfaring som postdoktor ved Alfred Wegener Institute for Polar and Marine Research, og har også vært gjesteforsker ved University of Hawaii i USA.

 

Print Friendly, PDF & Email