Bentiske foraminifersamfunn er sensitive ovenfor oppløsning av metanhydrater og utslipp av metan. Vi vil utvikle metoder for å undersøke hvordan metanutslipp og forurensing av havet kan relateres til bentiske reaksjoner.

For å skaffe nødvendig bakgrunnsinformasjon vil vi undersøke områder som for det meste ikke er påvirket av metan og bruke dem som kontrollområder. Vi skal følge utviklingen i områder med metanutslipp ved å ta årlige prøver, og studere eventuelle endringer i metanutslipp og havforurensning gjennom hele CAGEs prosjektperiode.

Rapporter fra tidligere geokjemiske målinger av foraminiferen vil også hjelpe oss å bedømme endringene i metanutslipp. Samtidig vil studier av spredningen av levende og fossile arter og forekomsten av foraminifere samfunn i områder med metanutsiving indikere omfanget av metanutslipp gjennom tidene.

Om forskningslederen

Tine Rasmussen er professor ved Institutt for geologi ved UiT Norges arktiske universitet. Hennes forskningsinteresser omfatter paleoseanografi, paleoklimatologi, paleoøkologi, mikropaleontologi, abrupt klima og oseanografiske endringer, samt arktiske, sub-arktiske og subtropiske områder.

Tine har en doktorgrad i oseanografi/mikropaleontologi fra Aarhus Universitet i Danmark, og har erfaring fra Royal Netherlands Institute for Sea Research (NIOZ, Nederland), Københavns Universitet (Danmark), Woods Hole Oceanographic Institution (USA), Lund Universitet (Sverige) og Universitetssenteret på Svalbard (UNIS, Spitsbergen).

Print Friendly, PDF & Email