Ved å forstå variasjonene i metanutslipp, fra dag til dag og år til år, og hvordan disse avhenger av oseanografiske endringer, kan vi tallfeste lokale og regionale metanlekkasjer.

For å oppnå dette vil vi først og fremst påvise og undersøke gassbobler i vannsøylen, noe som vil være teknologisk svært krevende. Tolkninger av ulike datasett vil blant annet sette oss i stand til å måle størrelsen på boblene.

Som en del av dette arbeidet vil vi plassere observasjonsstasjoner på havbunnen for å kunne følge utviklingen på lang sikt, i samarbeid med nasjonale og internasjonale forskningsgrupper fra Norsk Polarinstitutt og Alfred-Wegener Institute for Polar Research. En ubemannet ubåt, HUGIN AUV, vil også hjelpe oss å gjøre våre målinger.

Sett i sammenheng vil data fra havbunnen, luften og landstasjoner gi informasjon om sammenhengen mellom kilder til forhøyede metankonsentrasjoner og årsakene til variasjonene.

Om forskningslederen

Bénédicte Ferré er en oseanograf med forskningsinteresser som spenner fra resuspensjon og transport av sedimenter til oseanografiske data assosiert med metanutslipp. Hun har en doktorgrad i oseanografi fra University of Perpignan.

Bénédicte var postdoktor ved United States Geological Survey i Woods Hole, USA, før hun i 2008 ble ansatt som forsker ved Institutt for geologi, UiT Norges arktiske universitet. Hun har bidratt til et stort antall publikasjoner.

 

Print Friendly, PDF & Email