3D-seismikksystem

CAGE benytter seg av UiTs nasjonale infrastruktur G3 (Geosystem 3D seismic imaging), et 3D-seismikksystem som er basert på P-kabelkonseptet.3D-seismikksystem

P-kabel 3D-seismikksystemet skiller seg fra konvensjonelle 3D-seismiske systemer ved å ha en kabel som slepes i en vertikal linje etter forskningsskipet, en såkalt krysskabel, hvorpå opptil 24 streamere er festet. Streamerne er bare 25 meter lange, altså mye kortere enn i vanlige 3D-seismiske systemer hvor de som regel måler flere kilometer. Rekken av streamere innhenter 24 seismiske linjer samtidig. Dermed dekker de et ca. 240 meter bredt område på en kostnadseffektiv måte.

P-kabelsystemet leverer beviselig bedre datakvalitet enn tradisjonelle 3D-seismikksystemer og høyoppløselig 2D-seismikk. Å studere gasshydrater og gassutslipp er et av hovedbruksområdene for systemet.

Utstyret disponeres av UiT Norges arktiske universitet.

Print Friendly, PDF & Email