Forskningsfartøyet «Helmer Hanssen»

F/F «Helmer Hanssen» er spesielt utrustet for aktiviteter i Norskehavet og Barentshavet, Svalbard og andre islagte områder.F/F Helmer Hanssen

Skipet har flere bruksområder, og er designet for blant annet geologiske og oseanografiske undersøkelser i både åpne og isdekte farvann.

«Helmer Hanssen» er utstyrt med moderne instrumenter, og brukes for det meste i Barentshavet og i områdene rundt Svalbard.

Skipet  ble bygget i 1988, og var opprinnelig en hekktråler. I 1992 ble den bygget om til forskningsskip. Skipet eies og driftes i dag av UiT Norges arktiske universitet.

Print Friendly, PDF & Email