Forskningsfartøyet «Kronprins Haakon»

CAGE vil bli en sentral bruker av Norsk Polarinstitutts nye isgående forskningsfartøy F/F «Kronprins Haakon». Skipet skal etter planen ferdigstilles høsten 2016, og vil ha Tromsø som hjemmehavn.

«Kronprins Haakon» er Norges første nybygde isgående forskningsskip på hundre år, og blir en viktig videreføring av stolte norske forskningstradisjoner i Arktis. Skipet har lastekapasitet og utholdenhet til å gjennomføre seks uker lange tokt i islagte farvann.F/F Kronprins Haakon - Rolls Royce Marine

Norsk Polarinstitutt skal eie skipet, Havforskningsinstituttet skal drifte det, og UiT Norges arktiske universitet blir største bruker.

 

Print Friendly, PDF & Email