Mikropaleontologilab

Forskerne ved CAGE har tilgang til mikropaleontologilaboratoriet ved Institutt for geologi, UiT.

Utstyret som mikropaleontologi bruker er spesielt rettet mot utskilling og behandling av kalkholdige fossiler som for eksempel planktoniske og bentiske foraminiferer. Dette inkluderer prøvepreparering (en våtlab og avtrekksskap for prøvevasking og syreløsning, og en renlab for spesiell kjemisk rensing), et utvalg av ulike mikroskoper (9 Leica MZ, Wilde Heerbrugg M 400, M38 og M8 og doble mikroskoper) og tilgang til et Leica DMLP med fotomuligheter, referansesamlinger av mikrofossiler og et omfattende mikropaleontologisk bibliotek.

Laboratoriet gir også tilgang til tre nye og moderne skanningelektronmikroskoper: Et Hitachi Analytical TableTop Microscope / Benchtop SEM TM3030, et ZEISS Merlin Compact VP SEM og et Zeiss Sigma.

Laboratoriet samarbeider med både industrien og flere universiteter rundt om i verden. Samarbeidspartnere kan arbeide i laboratoriet individuelt eller med hjelp fra de ansatte etter avtale om kostnadsdeling.

Print Friendly, PDF & Email