XRF-utstyr

XRF-utstyr ved CAGEForskerne ved CAGE har tilgang til en Avaatech XRF kjerneskanner og et Bruker S8 Tiger XRF spektrometer, som brukes til å måle elementsammensetningenav en rekke ulike geologiske prøver.

Avaatech XRF kjerneskanneren benyttes i hovedsak til å måle elementinnholdet i marine og lakustrine sedimentkjerner fra høye nordlige breddegrader for å:

 • rekonstruere palaeo-oseanografiske endringer i de nordiske hav og rundt Svalbard
 • rekonstruere palaeo-klimatiske variasjoner på Svalbard, i Skandinavia og på Island
 • identifisere kildeområder av dypvannsturbiditter i de nordiske hav
 • undersøke sedimentære prosesser og skråningsstabilitet for isbreer ved kontinentalmarginer

Bruker S8 Tiger XRF spektrometeret benyttes i hovedsak til å måle elementsammensetningen av magmatisk, sedimentær og metamorf berggrunn, samt marine sedimenter fra høye nordlige breddegrader for å:

 • stadfeste opprinnelsen til ulike steiner og PT-forhold ved dannelselsen av dem
 • analysere elementmobilitet knyttet til mafisk inntrenging
 • analysere den metamorfe utviklingen ved dyp skorpedannelse
 • rekonstruere avsetningsmodeller av permisk chert
 • rekonstruere klimaendringer på nordlige breddegrader
 • identifisere kildeområder av dypvannsturbiditter i de nordiske hav
 • undersøke sedimentære prosesser og skråningsstabilitet for isbreer ved kontinentalmarginer

Utstyret eies av Institutt for geologi ved UiT Norges arktiske universitet.

XRF-utstyr ved CAGE

 

 

Print Friendly, PDF & Email