Klimaendringer i Arktis

Winter nature background with blocks of ice on frozen blue SeaDe arktiske havområdene er svært viktige for klimaforskningen fordi det er her vi tydeligst kan se endringer som følge av global oppvarming.

Havisen, havstrømmen og temperaturforandringer er med å påvirke metanutslipp fra havet til atmosfæren.

Klimaovervåkning

Besøk følgende sider for å se data som viser disse endringene:

 

Print Friendly, PDF & Email