News from CAGE

06/11/2017

Eksepsjonelt senter for fremragende forskning

UiTs senter for fremragende forskning, CAGE, fikk en eksepsjonell poengsum i sin midtveisevaluering.
— CAGE har gjort det usedvanlig bra. Godt over det som var rimelig forventet, sa den internasjonale evalueringskomiteen.  

Tekst: Maja Sojtaric

[…] » read more

21/11/2016

Likestilling i arktiske naturvitenskap

CAGE har oppnådd likestilling blant sine forskere på alle nivåer. Hvordan klarte det arktiske senteret for fremragende forskning å bryte et glasstak innen naturvitenskapene?

Tekst: Maja Sojtaric. Bilder: Torger Grytå.

[…] » read more

10/06/2016

Observatorier hentet opp fra Polhavet

CAGE forskere har nylig hentet to av sine observatorier fra havbunnen i Arktis. Observatoriene var plassert i tøffe omgivelser utenfor Svalbard i ett år, og opphentingen var en suksess. 

Tekst: Maja Sojtaric

[…] » read more

23/11/2015

Pingoer oppdaget på havbunnen i Sibir

Store hauger som kalles pingoer, er oppdaget på havbunnen utenfor kysten av Sibir. De dannes på grunn av smeltende permafrost og høye konsentrasjoner av klimagassen metan. Pingoer kan være et varsel om utblåsninger av metan og knyttes til kraterdannelse på Jamal-halvøya i Sibir.

Tekst: Maja Sojtaric

[…] » read more

26/10/2015

CAGE bidrar til Gordon konferanse

Gordon konferansene er en rekke prestisjetunge, internasjonale forskningskonferanser som omhandler grensesprengende forskning i en rekke emner. CAGE er én av hovedbidragsyterne til en konferanse i 2016 om naturlige gasshydratsystemer, som skal avholdes i Galveston, Texas.

Tekst: Maja Sojtaric

[…] » read more

13/05/2015

Havstrømmer forstyrrer metanspisende bakterier

Bakterier som fortærer metangass kan kontrollere utslipp av gassen fra havbunnen. Dette kan potensielt hindre klimagassen fra å nå atmosfæren. Men havstrømmer kan forstyrre middagen, viser ny studie i Nature Geoscience.

Av: Maja Sojtaric

[…] » read more

12/05/2015

Årsrapport 2014

Vi har hatt et travelt år i 2014, med mange oppdagelser og oppnåelser. Du kan lese om dem her.

[…] » read more

21/04/2015

Er gasshydrater kilde til miljøvennlig energi?

Det er ett av spørsmålene som det nyetablerte COST-nettverket MIGRATE skal svare på. Stefan Bünz ble nylig utnevnt til nestleder i nettverket som støttes av EUs rammeverkprogram.

Tekst: Maja Sojtaric

[…] » read more

20/04/2015

CAGE er partner i ny nasjonal forskerskole

Forskningsrådet støtter den nye nasjonale forskerskolen innen klimaforskning – CHESS –  med over 2,5 millioner Euro. Skolen vil tilby stipendiater i geovitenskap intensive kurs knyttet til klimaforskning.

Tekst: Maja Sojtaric

[…] » read more

15/04/2015

Ny metankilde oppdaget i Arktis

Et reservoar av abiotisk metan har blitt oppdaget i Polhavet. Det betyr at det er mer av klimagassen fanget under havbunnen enn man tidligere trodde.

Av: Maja Sojtaric

[…] » read more