13/10/2014 Bygger fremtidens havobservatorier

Teknologiselskapet Kongsberg Maritime bygger to havobservatorier for CAGE. Observatoriene settes ut utenfor kysten av Svalbard neste år, og skal overvåke metanutslipp fra havbunnen.

 

Tekst: Maja Sojtaric

— Det er første gangen det forskes på dette utslippssystemet i sin helhet, fra havbunn til atmosfære. For å kunne måle disse utslippene trenger vi instrumenter som er i fronten av utvikling, sier forskningsleder Benedicte Ferré, som er ansvarlig for observatoriene.

Nylig signerte Senter for arktisk gasshydrat, miljø og klima (CAGE) ved UiT kontrakten med Kongsberg Maritime, som skal bygge to observatorier for forskningssenteret. Disse skal utplasseres på havbunnen utenfor Svalbard hvor de skal være i et helt år. Observatoriene vil inkludere flere instrumenter, være selvforsynt og tråløst tilkoblet slik at de jevnlig kan sende data til forskere.

Kongsberg_signering_02

Jürgen mienert, direktør i CAGE , signerte nyavtalen med Arild Brevik fra Kongsberg Maritime. Også til stedet var forskningsleder med ansvar for observatoriene, Benedicte Ferré og oseanograf og post.doc. Anna Silyakova. Foto: M. Sojtaric/CAGE

Instrumentene vil overvåke metanutslipp, CO2 i vannsøylen samt havforsuring. Dataene fra disse observatoriene skal bidra med vesentlig informasjon for å forstå prosesser knyttet til klimaendringer.

 Erfaring fra relevant industri

— Vi trenger et selskap i fronten av teknologiutviklingen for å bygge disse instrumentene. Kongsberg var et godt valg for oss, blant annet fordi de har erfaring fra relevant industri.

Kongsberg er bedre kjent for utvikling av infrastruktur for maritime- og petroleumsnæringer. Kontrakten med CAGE betyr at industriaktøren tar et skritt videre inn i utvikling av miljøobservatorier.

— Kongsberg har i senere år gått gjennom flere store forskning- og utviklingsprogrammer med miljøovervåkning, og utvikling av undersjøiske sensornettverk. Observatoriene som skal leveres til CAGE, passer godt inn i vår merittliste som praktisk utvikler av miljøovervåkning. Vårt miljøteam er veldig entusiastisk til dette samarbeidet med CAGE, sa Arild Brevik fra Kongsberg Maritime Subsea Division under signeringen av kontrakten.

Print Friendly, PDF & Email