21/01/2014 CAGE bidrar til ny kunnskap om metanutslipp fra havbunnen

Methane release in the Arctic and global warming Methane release in the Arctic and global warming

CAGE har bidratt til en ny artikkel i Science som presenterer viktige funn rundt metanutslipp og global oppvarming.

Metanutslipp fra gasshydrater ved kysten utenfor Svalbard har tidligere blitt observert med stor interesse. Ett nytt studie kan nå bekrefte at disse utslippene har pågått i flere tusen år. Man kan derfor konkludere med at de ikke forårsaket utelukkende av klimaendringer i nyere tid knyttet til menneskelig aktivitet.

Klimaendringer og ustabile gasshydrater

Disse funnene er resultatet av et internasjonalt samarbeid ledet av Christian Berndt fra Geomar i Kiel, Tyskland, og ble nylig presentert i det anerkjente tidsskriftet Science.Benedicte Ferre CAGEs forsker Bénédicte Ferré (bildet) er en av forfatterne bak artikkelen.

Et av hovedspørsmålene CAGE stiller er hvorvidt fremtidige klimaendringer vil øke metanutslippene fra gasshydrater i havet.

Forskerne kan nå konkludere med at tidligere observasjoner av store utslipp alene ikke kan betraktes som bevis for at gasshydratene blir mer og mer ustabile.

Uvisst hvor raskt metanreservoarene endres

— Disse funnene indikerer at metanutsiving i akkurat dette området har foregått lenger enn vi først trodde, og uavhengig av global oppvarming, forklarer Bénédicte.

Det betyr imidlertid ikke at det ikke finnes en sammenheng mellom klimaendringer og ustabile gasshydrater.

— Det er fortsatt bekymringsverdig. Selv om akkurat disse utslippene ikke er forårsaket av et varmere klima kan likevel fremtidens globale oppvarming gjøre gasshydratene mindre stabile, sier Bénédicte.

Gasshydrater er kun stabile under høyt trykk og lave temperaturer. Det er derfor avgjørende å fortsette å følge med metanutslipp fra hydratene, spesielt i sensitive områder som Arktis. For å hente inn mer data og kunne forstå utslippene bedre vil CAGE installere overvåkningsstasjoner på havbunnen.

Les artikkelen fra Science her

Print Friendly, PDF & Email