20/04/2015 CAGE er partner i ny nasjonal forskerskole

Deltagere i den nye forskerskolen CHESS vil få muligheten til å være med på tokt ombord forskningsfartøy, som Helmer Hanssen, og lære om klimaforskning i Arktis. Dette bildet er fra toktet i 2014 der de fleste deltagrne var fra AMGG, den nåværende forskerskolen ved CAGE.

Forskningsrådet støtter den nye nasjonale forskerskolen innen klimaforskning – CHESS –  med over 2,5 millioner Euro. Skolen vil tilby stipendiater i geovitenskap intensive kurs knyttet til klimaforskning.

Tekst: Maja Sojtaric

Den nye nasjonale forskerskolen vil bli etablert i 2016 av  flere sentre for fremragende forskning, deriblant CAGE, og norske utdanningsinstitusjoner. The Norwegian Research School on Changing Climate in the Coupled Earth System (CHESS) er ment for PhD stipendiater innen geovitenskap.

Forskerskolen skal ledes fra Universitetet i Bergen, og koordineres av førsteamanuensis Thomas Spengler.

CHESS vil tilby intensive kurs og sommerskoler med noen av de beste forelesere i geovitenskap. Den vil også støtte studenter med utenlandsopphold, tilby workshops i tema relevant for klimaforskning og gi kurs innen kommunikasjon, formidling og vitenskapelig skriving.

– For PhD studenter på CAGE er klima et tema av umåtelig stor interesse. Jeg er veldig fornøyd med at Forskningsrådet støtter vår søknad fordi det gir oss en mulighet til å gi våre studenter dyptgående kunnskap om koblingen mellom geovitenskap og klima, sier førsteamanuensis ved CAGE,  Giuliana Panieri. Hun er medlem av styringskomiteen for CHESS på vegne av CAGE.

Print Friendly, PDF & Email