03/12/2013 CAGE-professor med ny klimakunnskap i Nature

Foran Kronebreen på Svalbard kan man se tydelige spor av rosa leire i vannet. Denne leiren kan fortelle oss mye om klimaet under istiden.

Smeltende isbreer og stigende havnivå er slett ikke noe nytt fenomen. Klimaendringene var dramatiske også under siste istid.

Det konkluderer professor Tine Rasmussen ved CAGE, som nylig publiserte en artikkel i det anerkjente tidsskriftet Nature Communications. Hun kan nå bevise at gjentatte, kraftige avsmeltninger av innlandsisen bidro til at klimaet var svært ustabilt også under siste istid.

Les artikkelen her

Aktiv is

Sammen med Erik Thomsen fra Aarhus Universitet i Danmark har hun hatt sedimentkjerner fra havet utenfor det nordvestlige Svalbard under lupen.

De to forskernes undersøkelser viser at innlandsisen under siste istid skrumpet inn og vokste igjen i langt høyere grad enn hittil antatt.

– Funnene våre viser at isen var utrolig aktiv, og på mindre enn 1.000 år kunne den trekke seg tilbake og vokse frem igjen, forteller Rasmussen (bildet).Professor Tine Rasmussen.

Antakelig beveget isen seg flere kilometer.

Det kalde klimaet under istiden ble gjentatte ganger avbrutt av korte, raske oppvarminger. Denne kunnskapen kan hjelpe oss å forstå hva som vil skje under den globale oppvarmingen vi opplever i dag.

– Det har stor betydning, selv om konsekvensene av issmeltingen vil være mye mindre dramatiske nå enn under istiden, siden det dreier seg om mindre mengder is og temperaturendringene var mye større da.

Rosa leire fra Svalbard

Sedimentkjernene forskerne har undersøkt består av blant annet rosa leirelag. Den rosa leiren kan spores tilbake til 400 millioner år gamle røde sandstener på Svalbard.  Leiren ble ført ut i havet med smeltevann fra innlandsisen.

– Vi kan se at de røde lagene i havbunnen er dannet under istidens varme perioder, og det beviser at hver gang temperaturen steg strømmet det smeltevann ut i havet, sier Rasmussen.

– Man vet fra tidligere studier at på få år kunne temperaturene over eksempelvis Grønland stige mer enn 10 grader, og under istiden steg og falt havets vannstand flere ganger med 10 til 20 meter, forklarer hun.

Sedimentkjernene viser også at antallet isberg falt voldsomt under disse oppvarmningene, og at isen trakk seg tilbake fra kysten.

Denne artikkelen er også publisert hos ScienceNordic.com (engelsk versjon) og Forskning.no.

Print Friendly, PDF & Email