06/11/2017 Eksepsjonelt senter for fremragende forskning

UiTs senter for fremragende forskning, CAGE, fikk en eksepsjonell poengsum i sin midtveisevaluering.
— CAGE har gjort det usedvanlig bra. Godt over det som var rimelig forventet, sa den internasjonale evalueringskomiteen.  

Tekst: Maja Sojtaric

Senter for arktisk gasshydrat, miljø og klima (CAGE) har gjennomført store, nyskapende teknologiske utviklinger, dels i samarbeid med andre, både industri og akademia, nasjonalt og internasjonalt. Senteret har også hatt en utmerket vitenskapelig produksjon og imponerende mange publikasjoner i høyt rangerte tidsskrifter som Nature og Science.

–Vi er selvfølgelig fornøyde med resultatene av evalueringen, sier professor Jürgen Mienert som inntil nylig var direktør ved CAGE. Det betyr at vi vil fortsette å motta finansiering for de neste fem årene, noe som gir oss muligheten til å drive videre frem med vår gode forskning.

Det er mange faktorer som sammen gjør at CAGE oppnådde vitenskapelige resultater på et så høyt internasjonalt nivå. Men den utmerkede gruppen av forskere har vært avgjørende.

–Våre forskere kan være veldig stolte, og jeg er veldig takknemlig for innsatsen de har lagt inn. Min oppriktige takk, går til de unge forskerne, postdoktorene, stipendiatene og deres veiledere som har virkelig gjort mye fin og krevende tverrfaglig forskning, sa Mienert som for tiden er besøkende forsker ved MBARI i USA.

Feiret resultatene, ser fremover

CAGE-ansatte, ledelse ved vertsinstitusjonen UiT Norges arktiske universitet og andre bidragsytere kom nylig sammen for å feire de gode resultatene.

— Jeg skulle ønske Jürgen Mienert var her for å ta imot våre gratulasjoner, sa professor Karin Andreassen, ny CAGE direktør, som tok tømmene i august. Vi må takke han for hans visjonære lederskap og for å sette standarden for oss.

— CAGE som et senter er finansiert i fem år til, men vi tar sikte på et liv utover det, med ambisjoner for store prosjekter og infrastrukturutvikling. Vi regner med at våre ansatte skal være motiverte og bidra til lang levetid for vår forskning, sa Andreassen

Stemningen ble speilet av UiT rektor Anne Husebekk som berømmet CAGE for å ha bygget opp et sterkt vitenskapelig samfunn.

— CAGE ble raskt en av de største bidragsyterne til arktisk vitenskap ved UiT, og gikk fra fire til rundt 60 ansatte på svært kort tid. Vi er godt klar over arbeidet ved CAGE, og jeg har personlig lært mye om effekten av metan på klimaendringer etter å ha fulgt senteret gjennom sin første fase. UiT ser frem til å støtte CAGE også i fremtiden, sa Husebekk.

 

Print Friendly, PDF & Email