08/10/2015 Feltarbeid i Italia gir svar om metanutslipp

Gypsum was created during an event that dried up the Mediterranean sea some 5 - 6 million years ago. Photo: Maja Sojtaric Gypsum formations in the Apennines tell a compelling story of Earth´s geological past. Photo: Maja Sojtaric

Våre yngre forskere dro nylig på feltarbeid til Appenninene i Nord-Italia. Som et ledd i feltarbeidet laget de en blogg, hvor de formidlet fakta fra felten til allmennheten.

Tekst og bilder: Maja Sojtaric

Forskere i marin geologi får ikke ofte se utviklingen av metanutslipp på Polhavets bunn med egne øyne. Seismikk, som er metoden de vanligvis bruker, krever mye tolkning. Direkte observasjoner av fossile geologiske trekk i de italienske Appenninene kan hjelpe dem  å gjøre korrekte tolkninger.  Slik kan de skape et riktig bilde av metanutslipp på havbunnen i dag. En av oppgavene under feltarbeidet var å opprette en blogg. Målet var å svare på å svare på enkle spørsmål rettet mot allmennheten. Så hvis du lurer på om du kan svømme i en vulkan, eller hva som skjedde da Middelhavet tørket opp anbefaler vi at du leser factsfromthefield.wordpress.com

Print Friendly, PDF & Email