21/11/2016 Likestilling i arktiske naturvitenskap

CAGE har oppnådd likestilling blant sine forskere på alle nivåer. Hvordan klarte det arktiske senteret for fremragende forskning å bryte et glasstak innen naturvitenskapene?

Tekst: Maja Sojtaric. Bilder: Torger Grytå.

Kvinner er fortsatt underrepresentert i ledende stillinger innen naturvitenskap, teknologi og ingeniørfag. De fleste land og vitenskapelige institusjoner sliter med rekruttering av kvinner og likestilling i disse feltene.

CAGE – Centre for arktisk gasshydrat, miljø og klima ved UiT Norges arktiske universitet, har imidlertid oppnådd likestilling i sine vitenskapelige rekker.

— Vi har 50 prosent kvinner blant våre vitenskapelige ansatte, inklusive toppstillinger. Ikke nok med det så er fem av syv av våre arbeidspakkeledere kvinner. Det er langt over gjennomsnittet på 25 prosent kvinner i disse fagfeltfelt i OECD-landene, og betydelig over gjennomsnittet 16 prosent i Norge, sier CAGE direktør Jürgen Mienert.

 

Rekrutteringsstrategi

På CAGE forskes det innen marin geofysikk, geokjemi, biologi, oseanografi, glasiologi og numerisk modellering.

— Våre rekrutteringsstrategier tar sikte på å forbedre kjønnsfordelingen i marine geofag, og dette vises i vår statistikk. Vi har en veldig bevisst holdning til rekruttering av kvinner til vårt team. Vi rekrutterer internasjonalt, blant de beste kandidatene, og mange av dem er kvinner. Det norske velferdssystemet, og våre spennende forsknings- og ekspedisjonsmuligheter, trekker mange dyktige kvinner til Arktis, sier Mienert.

Mange CAGE-tokt på forskningsfartøy Helmer Hanssen til Arktis har en balansert kjønnsrepresentasjon, og kvinner er ofte toktledere på de krevende ekspedisjonene til Polhavet.

 

Kan kombinere karriere og familieliv

Vilkårene for karriereutvikling er veldig gode for forskere som er tidlig i karrieren ved CAGE. Blant annet så gjør den norske foreldrepermisjonsordningen det mulig for unge kvinner å legge opp et karriereløp samtidig som de etablerer familie.

UiT Norges arktiske universitet har også beste resultater i Norge når det gjelder karriereutvikling for kvinnelige forskere. Nesten 32 prosent av professorene ved UiT er kvinner, mens gjennomsnittet for landet er 27 prosent. Men UiT tar sikte på enda større prosentandel kvinner i toppstillinger.

Oppfølging og veiledning

Universitetet satser på å øke likestillingen ved hjelp av opprykksprogram som identifiserer kvinnelige forskere som ligger godt i løpet for å bli professorer. Disse får spesiell oppfølging og veiledning som hjelper dem til å videreutvikle sine karrierer.

Førsteamanuensis Giuliana Panieri fra CAGE ble nylig valgt til å delta i et slikt program.

— Vi er pålagt til å delta på månedlige kurs og workshops i to år for å øke vår mulighet til å avansere til et professorat. Det er svært tidkrevende, og intensivt, men jeg har tro på at programmet vil gjøre oss i stand til å finne potensielt svake områder i våre CV-er og forbedre dem, sier Panieri.

Mange faktorer fører altså til et arbeidsmiljø der man aktivt tenker på likestilling.

— Norge er et meget godt eksempel på hvordan et samfunn kan organiseres slik at det gir mulighet for både familieplanlegging og karriereutvikling. For oss på CAGE har det vært en vellykket kombinasjon når det gjelder likestilling. Det viser at et familievennlig samfunn sammen med intensiv planlegging av en vitenskapelig karriere, og spennende arktiske forskningsmuligheter, bidrar til likestilling i arktiske marine geofag, sier professor Karin Andreassen, assisterende direktør ved CAGE.

Print Friendly, PDF & Email