07/09/2016 Nytt styremedlem: Kristina Helland-Hansen

Kristina Helland-Hansen. Photo: Private

Kristina Helland-Hansen, leder for Statoils leteavdeling, blir nytt medlem i CAGE-styret.

Tekst: Maja Sojtaric

Styret har ansvaret med å føre tilsyn med strategien for forskning, utdanning, økonomi og patentutvikling ved senteret  for fremragende forskning.

— Komiteen følger med de operasjonelle aspektene ved CAGE, inklusive forholdet til Universitetet, instituttene og industrien. I så måte er det viktig at vi nå har et representant for industrien som kan bidra med sine erfaringer i vårt styre, sier CAGE-direktør Jürgen Mienert

Kristina Helland-Hansen har doktorgrad i geofysikk og geologi, og har selv gjort forskning på relasjonen mellom undergrunns seismikk og og dypmarine bergarter. Hun har også bakgrunn fra forskningsprosjekter med lignende tematikk ved Hydro og Statoil, både i teknisk kapasitet, men også som leder for Statoils leteavdeling med fokus på seismiske analyser og prediktive konsepter.

Interessant å følge med på

— Kjernekompetansen og forskningen i CAGE er veldig interessant å følge med på, da det er direkte relevant for noen av forskningsprosjektene jeg leder ved Statoil, sier Helland-Hansen.

Ifølge henne er forskningen ved senteret strategisk viktig for Statoil. Hun leder forskningsenheten Petroleum, Kilde og Migrasjon med ansvar for flere forskningsprosjekter, blant annet ett som omhandler hydrater i undergrunnen.

— Vi ønsker å forstå bedre hva som kan skje om vi borer gjennom grunne hydratlag i havbunnen. Den kunnskapen kan hjelpe oss å forebygge alvorlige ulykker, unngå stas i våre operasjoner og forbedre planlegging av våre brønner. Hydrater kan også være en mulig energiressurs i fremtiden, sier Kristina Helland-Hansen.

Andre medlemmer av CAGE styret er: Styreleder Kenneth Ruud – prorektor ved  UiT The Arctic University of Norway, Morten Hald – dekan, Fakultet for naturvitenskap og teknologi, UiT, Morten Smelror – direktør, Norges geologiske undersøkelse, Nalan Koc – forskningsdirektør, Norsk polarinstitutt , Inger Schjølberg, direktør NTNU Oceans.

Print Friendly, PDF & Email