10/06/2016 Observatorier hentet opp fra Polhavet

CAGE forskere har nylig hentet to av sine observatorier fra havbunnen i Arktis. Observatoriene var plassert i tøffe omgivelser utenfor Svalbard i ett år, og opphentingen var en suksess. 

Tekst: Maja Sojtaric

Det er fortsatt mange mysterier rundt de naturlige utslippene av metangassen fra Arktis. Mer enn 250 utslippssteder eksisterer på havbunnen i relativt grunne områder utenfor Svalbard. Der lekker metangassen ut konstant i strie strømmer, gjennom hele året. Dermed blir dette havområdet det perfekte stedet for langsiktige observasjoner av havklima og naturlige utslipp av denne kraftige klimagassen.

I nært samarbeid med CAGE, har Kongsberg Maritime utviklet to observatorier, såkalte K-Landere. Observatoriene inneholder instrumenter og sensorer som er nødvendige for å overvåke utslipp av metan i havmiljøet, og evaluere potensiell gjensidig påvirkning mellom metan, hav og klima.

— Målet med observatoriene er å forbedre vår forståelse av en av de mest dynamiske, og tidvis vanskelige naturområder å jobbe i på grunn av isdekket. Vi ville lære mer om naturlige utslipp av metan fra havbunnen over et helt år, sier sjefsforsker Benedicte Ferré.

Utplassert utenfor Svalbard i 2015
Observatoriene ble utplassert utenfor  Svalbard i løpet av sommeren 2015 i på havdybder på 90 og 240 meter, i områder der forskerne tidligere hadde kartlagt gassutslipp. Et år senere var spenningen høy når observatoriene skulle hentes opp – mange ting kunne ha gått galt under slike krevende arktiske omstendigheter. Men med hjelp av forskningsskipet Helmer Hanssen ble opphentingen vellykket. Og ja – observatoriene hadde registrert de data som de ble satt ut til å hente.

Benedicte Ferré

Sjefsforsker Benedicte Ferré er fornøyd med opphentingen av observatoriene og ser frem til å analysere dataene. Foto: CAGE

— Vi er glade for å si at vi allerede har fått noen foreløpige innsikt i datasett fra våre kolleger i Kongsberg, sier Ferré som er fornøyd med samarbeidet med Kongsberg Maritime.

CAGE  utvider for tiden sitt oseanografi-team for forskning på havets kjemi og dynamikk, og legger til tre nye stipendiatstillinger til forskergruppen ledet av Ferré. En av deres viktigste mål vil være å arbeide med dataene som blir hentet for å sette sammen hele historien om metanutslipp i et havmiljø som tidvis er dekket av sjøis.

Et risiko som lønnet seg
CAGE har planer om å sette ut de de to K-Landere i Polhavet i 2016 også, etter at noen oppgraderinger blir gjort av Kongsberg Maritime, som vil ytterligere øke mulighetene i målesystemene.

Retrieval of observatories 02

Både utplasseringen av observatoriene og tilbakeføringen skjedde om sommeren og senvåren, da havet i området er på det roligste. Photo: CAGE

— Dette banebrytende måten å eksponere sensitiv instrumentering til tøffe miljøer, hadde selvsagt hadde sine risikoer. Men det var de risikoer man må ta for å presse grensene i vitenskapelig kunnskapinnhenting, og det har heldigvis gitt resultater. Vi ser frem til å utvikle K-Landere videre med våre kolleger i Kongsberg Maritime for å lære mer om dagens dynamiske endringer i Arktis og mulige fremtidige scenarier, sier CAGE direktør Jürgen Mienert.

Å bare legge igjen svært avanserte multi-sensorsystemer i de arktiske farvann for et helt år er utrolig utfordrende, men:

— CAGE har bidratt med nødvendig kompetanse og veiledning for Kongsberg Maritime som gjorde det mulig for oss å lykkes.  K-Landere har samlet en komplett årlig syklus av multi-sensordata fra Polhavet, som setter en ny standard for langtids havobservatorier over hele verden , sier Sören Themann, visepresident i Subsea Monitoring ved Kongsberg Maritime.

Fast Facts

Print Friendly, PDF & Email