News from CAGE

28/11/2014

Sjøisen i Arktis vokste frem for 2,6 millioner år siden

– I 2,6 millioner år har vi hatt sjøis i Arktis, som den vi ser i dag. I vår levetid kan vi oppleve at den blir borte, sier Jochen Knies. I et internasjonalt samarbeidsprosjekt har han gransket den historiske framveksten av grensene for havis i Polhavet. Resultatene er nå publisert i Nature Communications.

Tekst: G.Løvø (NGU)/M.Sojtaric (CAGE)

[…] » read more

10/11/2014

Møt vår lille ROV-hjelper

Metangass slipper ut fra havbunnen utenfor Vesterålen. I sommer var CAGE-forskere på tokt i området, og brukte fjernstyrte fartøy (ROV) for å samle stein fra havets dyp. Disse steinene kan fortelle mye om fortidens og nåtidens metanutslipp.

Tekst: Maja Sojtaric Foto/video: Jochen Knies

[…] » read more

02/09/2014

Leter etter metanutslipp med fly og skip

Mengden av metan i atmosfæren øker. Er havbunnen en av kildene til klimagassen? For å besvare dette spørsmålet, måler CAGE metan fra havbunnen til atmosfæren, ved hjelp av noen virkelig kule verktøy.

Tekst: Maja Sojtaric Foto: Stefan Buenz

[…] » read more

02/09/2014

Angela Merkel døpte nytt tysk forskningsfartøy

I juli døpte Tysklands forbundskansler Angela Merkel FF Sonne, et splittert nytt forskningsfartøy. Til stede var CAGE- direktør, professor Jürgen Mienert, som er medlem av det rådgivende styret for skipet.

Tekst: Maja Sojtaric Foto: Jürgen Mienert […] » read more

21/05/2014

Arktis i forandring

Forskere fra CAGE deltok på 2014 European Geosciences Union (EGU) i Wien, Østerrike. Konferansen samlet mer enn ti tusen forskere fra hele verden som i løpet av en uke presenterte sin forskning og diskuterte aktuelle problemstillinger. Et av emnene, Arktis i forandring, […] » read more

21/05/2014

Metangass frigjøres når havet varmes opp

Sunil Vadakkepuliyambatta forsvarte nylig sin doktoravhandling «Sub-seabed fluid-flow systems and gas hydrates of the SW Barents Sea and North Sea margins». Sunil Vadakkepuliyambatta har i sitt doktorgradsstudium forsket på lekkasje av metangass fra gasshydrater (gass i frosset tilstand) under havets bunn. Global oppvarming vil […] » read more

21/05/2014

Natural Gas Hydrate Systems Gordon Research Conference

Natural Gas Hydrate Systems Gordon Research Conference ble avholdt 23-28. mars i Galveston, Texas. Fokus på konferansen var aktuelle problemstillinger innen forskning på hydratsystemer: geovitenskapelige og tekniske aspekter ved metanhydrat produksjon, hydrater i og under marine systemer og permafrost og deres mulige påvirkning […] » read more

11/12/2013

Nye funn gir viktig kunnskap om Arktis og global oppvarming

Forholdet mellom Arktis og global oppvarming har fått stor oppmerksomhet de siste årene. For å forstå fremtidens klimaendringer er det viktig med kunnskap om hva som har skjedd i fortiden. CAGE-forskere har bidratt til en publikasjon i Earth and Planetary Science Letters som kaster nytt lys over nettopp dette. […] » Read more