Om oss

Senter for arktisk gasshydrat, miljø og klima (CAGE) studerer gasshydrater i de arktiske områdene for å kartlegge effektene det kan ha på havmiljøet og fremtidens globale klima.

Forskningssenteret er lokalisert ved UiT Norges arktiske universitet i Tromsø, som er det nordligste universitetet i verden.

Historikk

CAGE ble etablert ved Institutt for geologi, UiT, i nært samarbeid med Norges geologiske undersøkelse (NGU).

Senteret fikk status som Senter for fremragende forskning (SFF) i november 2012. I skarp konkurranse med 138 andre forskningsmiljøer fra ulike fagfelt var vi ett av 13 sentre som ble tildelt denne prestisjetunge tittelen.

Tildelingen har sikret oss finansiering fra Forskningsrådet, potensielt for en periode på ti år. Dette er en unik mulighet til å drive grunnforskning i toppklasse med et langsiktig perspektiv.

Våre mål

Med en innovativ forskningsgruppe som er den beste i landet innen sitt fagfelt, og en gunstig lokalisering i Tromsø – den arktiske hovedstaden – ønsker CAGE å være en sentral bidragsyter til forskning innen arktisk marin geologi. Vårt hovedmål er å avdekke sammenhengen mellom de store gasshydratforekomstene i de arktiske havområdene og klimautviklingen.

Et omfattende samarbeid med forskningsmiljøer i resten av Europa, Russland og Nord-Amerika vil gjøre senteret svært synlig nasjonalt og internasjonalt innen forskning på gasshydrater i årene som kommer.

Print Friendly, PDF & Email