Karin Andreassen

Karin Andreassen er professor i marin geologi og geofysikk ved UiT Norges arktiske universitet. Hennes forskningsinteresser er den kenozoiske utviklingen av Barentshavsområdet, med fokus på glasial geomorfologi, sedimenter og prosesser, grunn gass og fluidstrømninger. Hun har en doktorgrad i anvendt geofysikk fra UiT.

Karin har undervist i marin geologi og geofysikk på alle nivåer, og veiledet et stort antall master- og PhD-studenter. Hun har også vært gjesteforeleser ved University of Cambridge, University of Montpellier og University of Barcelona.

 

Print Friendly, PDF & Email
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone