Forskerskole

Forskerskolen i arktisk marin geologi og geofysikk (AMGG) ble etablert i oktober 2005 av universitetsstyret ved UiT Norges arktiske universitet.

Målet for AMGG er å lære opp PhD-studenter og andre unge forskere innen fagfeltet arktisk marin geologi og geofysikk.

Institutt for geologi ved UiT er vertskap for forskerskolen, og driver den i samarbeid med Norges geologiske undersøkelse (NGU), Norsk Polarinstitutt  og Universitetssenteret på Svalbard (UNIS).

Forskerskolen tilbyr kurs, tokt og seminarer med fokus på utviklingen av arktiske kontinentalsokler og kontinentalmarginer, blant annet gjennom følgende tema:

  • Glasiale prosesser og produkter
  • Geofarer, geovæsker og gasshydrater
  • Paleoklima og –oseanografi
  • Energi og miljø

AMGG er nært assosiert med National Research School in Climate Dynamics (ResClim).

Fra et tidligere forskningstokt med AMGG.

Fra et tidligere forskningstokt med AMGG.

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email