04/09/2013 Fra Bologna til Tromsø

Giuliana Panieri

Muligheten til å bli en del av CAGE inspirerte italienske Giuliana Panieri til å ta med seg familien på fire og flytte til Nord-Norge.

Mikropaleontologen kunne rett og slett ikke si nei til tilbudet om å studere foraminifere organismer i Arktis.

– Jeg ville veldig gjerne bli en del av dette senteret, og jeg føler at Tromsø er det rette stedet å være akkurat nå, forklarer Giuliana (bildet over) entusiastisk.

Foraminiferens hemmeligheter

Det som interesserer den nye førsteamanuensisen mest er foraminifer i områder med metanutslipp. Foraminiferskjellenes artsfordelingen og geokjemi kan indikere hvorvidt det er metan i havmiljøet rundt dem.

– Foraminifere organismer har en vid geografisk distribusjon, i ulike typer havmiljøer. Det betyr at de er lette å finne. Potensielt eksisterer de også i alle stratigrafiske lag, noe som gjør dem nyttige når vi skal studere fortiden, sier Giuliana.

Mikropaleontologi er en tradisjonsrik disiplin som Giuliana vil bruke som et nytt og innovativt redskap for å avsløre foraminiferens hittil ukjente hemmeligheter. Ved hjelp av denne tilnærmingen kan disse organismene avdekke metanutslipp i fortiden og klimaendringer relatert til disse utslippene.

En fremtid i Tromsø

Giuliana har besøkt Tromsø flere ganger før, og har også undervist ved UiT tidligere. Nå er hun glad for å ha muligheten til å bo her permanent.

– Mannen min og jeg er enige om at dette vil være et godt sted for barna å vokse opp. Det er en stor overgang å komme hit, men vi ser definitivt en fremtid her.

De to barna hennes har allerede funnet seg til rette, og prater en del norsk etter bare to uker i Tromsø.

Print Friendly, PDF & Email