Jürgen Mienert

Jürgen Mienert har vært professor i marin geologi og geofysikk ved Institutt for geologi, UiT, siden august 1998.

Jürgen har sin mastergrad (1981) og doktorgrad (1985) fra Christian-Albrechts-Universität zu Kiel i Tyskland. I perioden 1981-1982 mottok han et DAAD-stipend for å forske innen marin geofysikk ved Lamont-Doherty Geological Observatory (L-DGO) ved Columbia University, New York, USA.

Etter å ha fullført doktorgraden sin ble han ansatt som stipendiat ved Department of Geology and Geophysics ved Woods Hole Oceanographic Institution (WHOI), USA. I 1988 returnerte han til Kiel og GEOMAR, hvor han var leder for marin geofysikk i SFB 313 ved Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. Jürgens forskning fokuserte på å forstå prosessene som påvirker gasshydrater på kontinentalmarginene, inkludert geofarer. I dag studerer han hvordan en økende temperatur i Polhavet kan gjøre hydratreservoarene i Arktis ustabile. Dette kan potensielt kan føre til utslipp av metan, som igjen kan forårsake geofarer, forurensning av havet, og få uante konsekvenser for økosystemet.

Jürgen ledet Ocean Margin Research-konsortiet (OMARC), med 15 prosjekter og over 300 forskere involvert, samt EUROMARGINS-prosjektet fra European Science Foundation, med samme omfang. Han har vært prosjektleder for flere EU-prosjekter og nasjonale prosjekter, vært medlem av EU-kommisjonens ekspertgruppe innen marin forskningsinfrastruktur, samt medlem av University Excellence Initiatives i Tyskland. Han har også tilbrakt tid ved Institut Français de Recherche pour l’Exploration de la Mer (IFREMER) i Brest, Frankrike, og ved Scripps Institution of Oceanography i La Jolla, USA.

Jürgen var instituttleder ved Institutt for geologi, UiT, i perioden 2009-2013, og har bidratt til over 400 publikasjoner. Han er nå direktør ved CAGE.

Print Friendly, PDF & Email